tiekunta pöytäkirja

Tiekunnan viimeisimmässä kokouksessa laadittiin pöytäkirja, jotta tehdyt päätökset voidaan kirjata. Yksi tärkeimmistä keskustelunaiheista oli yhteinen kiinteistö. Yhteisön jäsenet keskustelivat erityisesti siitä, miten yhteisomaisuutta voitaisiin parhaiten ylläpitää ja hoitaa. He päättivät, että kukin kotitalous olisi vastuussa tietystä alueesta kiinteistössä ja että vastuu vaihtuisi kuukausittain. Näin kaikilla yhteisön jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua yhteisomaisuuden ylläpitoon. Lisäksi yhteisön jäsenet keskustelivat keinoista parantaa liikenneturvallisuutta. He päättivät ottaa käyttöön nopeusrajoituksen yhteisön teillä ja asentaa lisää katuvaloja, jotta jalankulkijoiden olisi helpompi nähdä yöllä.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *