tiekunta päätösvaltaisuus

Päätösvaltaisuus on ryhmän jäsenten vähimmäismäärä, jonka on oltava läsnä, jotta ryhmä voi käsitellä asioita. Päätösvaltaisuus määritellään yleensä ryhmän perussäännössä tai säännöissä. Parlamentaarisessa menettelyssä päätösvaltaisuus on pienin jäsenmäärä, joka voidaan laillisesti sallia kokouksen pitämiseksi. Esimerkiksi johtokunnan päätösvaltaisuus voidaan määritellä viideksi jäseneksi. Jos kokouksessa on läsnä vain neljä jäsentä, hallitus ei voi käsitellä asioita. Päätösvaltaisuus on tärkeää, koska sen avulla voidaan varmistaa, että ryhmässä on läsnä riittävästi henkilöitä, jotta päätökset voidaan tehdä tehokkaasti. ilman päätösvaltaisuutta ryhmillä olisi usein vaikeuksia päästä yksimielisyyteen tärkeistä asioista.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *