tiehoitokunta rekisteri

tienpitorekisteri on luettelo teistä, joita tienpitäjäyhdistys ylläpitää säännöllisesti. Rekisterin avulla yhdistys voi seurata, mitkä tiet on korjattava tai rakennettava uudelleen, ja se auttaa yhdistystä suunnittelemaan budjettiaan. Tienpidon rekisteri on myös arvokas työkalu yrityksille ja asukkaille, jotka käyttävät teitä säännöllisesti. Kun yritykset ja asukkaat tietävät, mitkä tiet ovat säännöllisessä kunnossapidossa, he voivat välttää teiden korjausten aiheuttamat viivästykset ja häiriöt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *