tiekunta arvonlisävero

Monissa maissa tieyhdistykset vastaavat teiden kunnossapidosta ja korjaamisesta. Nämä järjestöt tukeutuvat yleensä valtion rahoitukseen toimintansa tukemiseksi. Joissakin tapauksissa tieyhdistykset voivat kuitenkin periä myös tieyhdistysten arvonlisäveroa (alv). Tämä vero peritään yleensä teitä käyttäviltä yrityksiltä, ja kerätyt varat käytetään teiden kunnossapito- ja korjauskustannusten kattamiseen. Vaikka tieyhdistysten arvonlisävero voi olla hyödyllinen teiden kunnossapidon varmistamisen kannalta, se voi olla myös kiistanalainen. Jotkin yritykset väittävät, että niiden ei pitäisi joutua maksamaan teiden kunnossapidosta, koska se on julkinen hyödyke, joka pitäisi rahoittaa valtion varoista. Toiset taas väittävät, että tieyhdistysten arvonlisävero on olennaisen tärkeä sen varmistamiseksi, että tiet pidetään kunnossa korkeatasoisesti

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *