tiekunta alv

Arvonlisävero on vero, jota peritään useimmista tavaroista ja palveluista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sen verokanta on 20 prosenttia, mikä tarkoittaa, että jokaisesta punnasta, jonka kulutat arvonlisäveron piiriin kuuluviin tuotteisiin, maksat 20 punnan veron. Arvonlisäverosta saadut tulot käytetään hallituksen julkisten palvelujen, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen, rahoittamiseen.Tieyhdistykset ovat vastuussa alueensa teiden ja jalkakäytävien kunnossapidosta. Ne keräävät yleensä rahaa jäsenmaksuilla ja paikallisten yritysten lahjoituksilla. Ne voivat kuitenkin myös hakea avustuksia hallitukselta. Koska tieyhdistykset ovat alv-rekisteröityjä organisaatioita, ne voivat hakea takaisin tukikelpoisista kuluista maksamansa alv:n. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi teiden korjaukset, opasteet ja valaistus. näin tieyhdistykset voivat vähentää

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *