tiehoitokunta valtakirja

Tienhoitokomissio on asianmukaisesti valtuutettu elin, joka vastaa maan kaikkien teiden ja tieinfrastruktuurin kunnossapidosta. Komission tehtävänä on varmistaa, että kaikki tiet ovat turvallisia ja käyttökelpoisia kaikille tienkäyttäjille, kuten jalankulkijoille, pyöräilijöille, autoilijoille ja julkisen liikenteen ajoneuvoille. Teiden kunnossapitoon kuuluu sen varmistaminen, että tiet on asianmukaisesti hiekoitettu ja puhdistettu roskista, reikien ja muiden tienpinnan vaurioiden korjaaminen sekä liikennemerkkien ja -merkintöjen ylläpito. Komissio pyrkii myös parantamaan liikenneturvallisuutta koordinoimalla toimiaan lainvalvontaviranomaisten kanssa ylinopeuksien ja vaarallisten ajotapojen torjumiseksi. Lisäksi tienhoitokomitea vastaa kansalaisten valistamisesta liikenneturvallisuudesta ja edistää turvallisia ajotapoja. Teiden kunnossapitotoimikunnalla on teiden kunnossapidon kannalta olennainen rooli seuraavissa asioissa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *