tiehoitokunta puheenjohtaja

Tienpitokomitean puheenjohtaja vastaa tienpitokomitean toiminnan koordinoinnista. Tienpitokomitea vastaa kunnan teiden kunnossapidosta. Tienpitokomitean puheenjohtaja koordinoi tienpitokomitean toimintaa, kuten kuoppien korjaamista, liikennemerkkien kiinnittämistä ja roskien poistamista teiltä. Tienpitovaliokunnan puheenjohtaja tekee myös yhteistyötä muiden valiokuntien, kuten kaavoituslautakunnan ja kaavoituslautakunnan, kanssa varmistaakseen, että tienpitovaliokunnan toiminta ei ole ristiriidassa muiden valiokuntien toiminnan kanssa. Pormestari nimittää tienpitovaliokunnan puheenjohtajan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *