tiehoitokunta laki

Tienpitolaki on tärkeä säädös, joka auttaa pitämään tiet hyvässä kunnossa. Laki edellyttää, että kaikkien tienkäyttäjien on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin tien pitämiseksi turvallisessa ja käyttökelpoisessa kunnossa. Tähän kuuluu myös tien käytöstä aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen. Laissa säädetään myös, miten tienkäyttäjien on jaettava vastuu tien kunnossapidosta. Esimerkiksi kuljettajien on pidettävä renkaansa hyvässä kunnossa ja varmistettava, ettei heidän ajoneuvonsa ole ylikuormitettu. Myös pyöräilijöiden on huolehdittava siitä, ettei tienpinta vahingoitu. Noudattamalla näitä yksinkertaisia sääntöjä voimme auttaa pitämään tiemme hyvässä kunnossa ja parantaa kaikkien liikenneturvallisuutta.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *