tiehoitokunta kokous

Tienpitokomitea kokoontui tänään keskustelemaan teiden tilasta. He totesivat, että tiet ovat huonossa kunnossa ja että ne on korjattava mahdollisimman pian. Valiokunta ideoi, miten kerätä rahaa korjauksiin, ja päätti järjestää leivonnaismyynnin. He päättivät myös keskustella kaupunginvaltuuston kanssa siitä, että teiden kunnossapitoon saataisiin lisää rahaa. Kokous oli antoisa, ja tienhoitokomitea on luottavainen, että tiet saadaan korjattua pian.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *