tiekunta vastuuvakuutus

kiinteistövastuuvakuutus suojaa haltijaa kiinteistön omistuksesta tai ylläpidosta johtuvilta kolmansien osapuolten esittämiltä henkilövahinko- tai omaisuusvahinkovaatimuksilta. Vakuutus voi myös kattaa tiloissa tapahtuvan laittoman häätöoikeuden, kunnianloukkauksen ja henkilövahingot. Useimmissa tapauksissa kiinteistövastuuvakuutuksen ostaa kiinteistön omistaja, mutta myös vuokralaiset voivat hankkia sen. tienomistajien vastuuvakuutus on kiinteistövastuuvakuutuksen tyyppi, joka kattaa erityisesti teiden käytöstä johtuvat korvausvaatimukset, mukaan lukien kuopat, roskat ja huono tiensuunnittelu. Vaikka laki ei edellytä tienomistajien vastuuvakuutusta, se voi olla viisas investointi niille, jotka omistavat kiinteistön vilkkaasti liikennöityjen teiden läheisyydessä. Hankkimalla tienomistajien vastuuvakuutuksen kiinteistönomistajat voivat suojautua seuraavilta riskeiltä

Leave a comment

Your email address will not be published.