tiekunta ojitus

kiinteistöjen kuivatus on prosessi, jossa vesi ohjataan pois rakennetuilta alueilta tulvien estämiseksi. Se on olennainen osa kiinteistöjen hallintaa, ja se voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Yksi yleinen tapa on asentaa kuivatusjärjestelmät teiden alle. Nämä järjestelmät keräävät veden pinnalta ja kuljettavat sen läheiseen vesistöön tai varastoon. Toinen tapa on rakentaa viemäreitä teiden varsille. Nämä viemärit keräävät veden ja ohjaavat sen ojiin tai kouruihin, jotka sitten johtavat sen pois kiinteistöltä. Joka tapauksessa kiinteistöjen viemäröinti on välttämätöntä, jotta rakennetut alueet pysyvät suojassa tulvilta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *