tiekunta haku

Tieyhteisöjen hallinnointi on järjestelmä, jossa osuuskuntien muodostama yhteisö etsii kuoppia ja muita päällystysongelmia ja hälyttää sitten kaupungille, jotta korjaukset voidaan tehdä. Tämä järjestelmä on jo käytössä monissa Euroopan maissa, ja Yhdysvaltojen on aika ottaa se käyttöön. Nykyinen järjestelmä, jossa odotetaan, että kansalaiset ilmoittavat kuopista, on tehoton ja johtaa usein autojen ja polkupyörien vaurioitumiseen. Tieyhteisöjen hallinnassa yhteisö ottaa vastuun teiden kunnosta. Tämä ei ainoastaan säästä kaupungin rahaa, vaan se myös kasvattaa yhteishenkeä ja ylpeyttä. Lisäksi yhteisön jäsenet voivat saada palkkioita kuoppien ilmoittamisesta, mikä kannustaa ihmisiä osallistumaan. Yhdysvaltojen on aika ottaa käyttöön tieyhteisöjen hallinta ja parantaa teiden


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *