Tiekunnasta eroaminen

Joskus tiekunnan osakas tai osakkaat voivat miettiä tiekunnasta eroamista. Tämä on kuitenkin yleensä erittäin vahva kannanotto tiekuntaa kohtaan. Pääsääntönä on, että tiekunnasta voi erota vain todistamalla ettei kyseisen tien käyttöön ole enää osakkaalla todellista tarvetta. Esimerkiksi jos tiekunnan osakas on käyttänyt tietä aiemmin ja pystyy perustelemaan, ettei tarvitse enää käyttöoikeutta tiehen. Tämä voi olla haastava perustella, jos osakkaalla on kiinteistö kyseisen yksityistien varressa. Mikäli osakas voi perustella esimerkiksi, että hän käyttää muuta tietä kiinteistön käyttöön voi eroamisperuste olla hyväksyttävä. Kuitenkin uuden tien perustaminen kiinteistölle on usein erittäin kallista ja ei välttämättä edes mahdollinen toteutettava.

Jos haluat erota tiekunnasta niin ota selvää ainakin onko tiellä olemassa oleva ja aktiivinen tiekunta. Tiedustele tiekunnasta onko sinulla tarvetta tien käyttöoikeudelle. Jos molemmat osapuolet ovat yhtämieltä siitä ettei käyttöoikeudelle ole perustetta voidaan eroamispäätös tehdä. Muulloin olet velvollinen olemaan tiekunnan jäsenenä niin kauan, kun sinulla on kiinteistö tai liiketoimintaa tien käytön osalta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *