tiehoitokunta toimitsijamies

tienhoitoryhmät ovat tärkeitä, koska niiden tehtävänä on pitää tiet turvallisessa ajokunnossa. Tähän kuuluu kaikki kuoppien korjaamisesta lumen ja jään poistamiseen talvella. tienhoitoryhmät auttavat myös suunnittelemaan tienrakennushankkeita ja varmistamaan, että ne valmistuvat ajallaan ja budjetin puitteissa. Ilman teiden kunnossapitoryhmiä tiestömme rappeutuisivat nopeasti, mikä tekisi niistä vaarallisia ajokelpoisia. Teiden kunnossapitoryhmän luottamusmiehenä olisit vastuussa siitä, että tiimillä on käytettävissään resurssit, joita se tarvitsee tehdäkseen työnsä tehokkaasti. Tämä tarkoittaisi yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja yritysten kanssa tiehankkeiden rahoituksen varmistamiseksi ja tiimin työaikataulun koordinointia. Jos olet kiinnostunut auttamaan tiestömme turvallisuuden ylläpitämisessä, tienhoitoryhmän luottamushenkilönä toimiminen on hyvä vaihtoehto

Leave a comment

Your email address will not be published.