tiehoitokunta tilintarkastus

Tienpidon tarkastus on tärkeä tienhoitokomitean kokous, joka pidetään vuosittain. Tarkastuksen avulla selvitetään teiden kunto, tunnistetaan tarvittavat korjaukset ja osoitetaan varat teiden kunnossapitoon. Tarkastuksen suorittaa insinööriryhmä, joka tarkastaa tiet ja laatii raportin. Raportista keskustellaan sitten tienhoitokomitean kokouksessa. Komitea päättää tarvittavista korjauksista ja osoittaa korjauksiin tarvittavat varat. Tienpidon tarkastus on tärkeä kokous, jonka avulla varmistetaan, että tiet ovat hyvässä kunnossa ja että tienpitoon on käytettävissä varoja.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *