tiehoitokunta tilinpäätös

Teiden kunnossapitovaltuusto vastaa siitä, että tiet pidetään hyvässä kunnossa. Yksi tapa, jolla se tekee tämän, on tilinpäätöksen julkaiseminen. Näin tienkäyttäjät näkevät, kuinka paljon rahaa kunnossapito- ja korjaustöihin on käytettävissä. Se tarjoaa myös avoimuutta siitä, miten neuvosto aikoo käyttää nämä rahat. Tienpitovaltuustojen tilinpäätökset ovat tärkeä väline teiden turvallisuuden ja kunnon ylläpitämisessä. Niiden pitäisi olla helposti saatavilla ja ymmärrettäviä, jotta tienkäyttäjät voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä teiden käytöstä.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *