tiehoitokunta säännöt

Teiden pitäminen hyvässä kunnossa on tärkeää monesta syystä. Ensinnäkin se takaa kaikkien tienkäyttäjien turvallisuuden. Kuopat, halkeamat ja muut vauriot voivat aiheuttaa vaaratilanteita, jotka aiheuttavat onnettomuuksia. Toiseksi teiden kunnossapito auttaa säilyttämään tiestön arvon. Täyttämällä kuoppia ja korjaamalla halkeamia voimme pidentää teiden käyttöikää ja välttää kalliiden kunnostushankkeiden tarpeen. Teiden kunnossapito on tärkeää myös ympäristön kannalta. Halkeamat ja kuopat voivat päästää sadeveden valumaan, mikä kuljettaa epäpuhtauksia vesistöihimme. Pitämällä tiemme hyvässä kunnossa voimme auttaa suojelemaan vesivarojamme. The Road Maintenance Association on laatinut säännöt, joita jäsenorganisaatioiden on noudatettava varmistaakseen, että niiden tiet pidetään kunnossa asianmukaisesti

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *