Tiekunnan perustaminen

Tiekunnan perustaminen Suomessa tapahtuu yleensä tielain (Laki yksityisteistä 358/1962) mukaisesti. Tiekunta perustetaan silloin, kun useampi kiinteistön omistaja haluaa yhdessä hoitaa yksityistietä tai muuta yhteistä tiealuetta. Tiekuntaa tarvitaan, jotta tiealueen ylläpito ja kunnossapito voidaan järjestää yhteisvoimin ja kustannuksia voidaan jakaa asianmukaisesti.

Tiekunnan perustaminen edellyttää yleensä seuraavia vaiheita:

Suunnitelma ja kiinteistöjen omistajien sopimus: Ennen tiekunnan perustamista kiinteistöjen omistajien tulee keskenään sopia yhteisen tiealueen käytöstä ja ylläpidosta. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kirjallisella sopimuksella.

Perustamiskokous: Kiinteistöjen omistajat kutsuvat koolle perustamiskokouksen, jossa päätetään tiekunnan perustamisesta ja sen säännöistä. Perustamiskokouksessa valitaan tiehoitokunta tai toimistijamies ja päätetään muista tarvittavista toimenpiteistä.

Sääntöjen laatiminen: Tiekunnalle voidaan laatia säännöt, jotka määrittelevät muun muassa tiekunnan tarkoituksen, jäsenyyden ehdot, tiehoitokunnan ja päätöksenteon.

Rekisteröinti ja viranomaisilmoitukset: Tiekunta on rekisteröitävä maanmittauslaitokselle. Rekisteröintiä varten tarvitaan muun muassa tiekunnan säännöt ja perustamiskokouksen pöytäkirja. Lisäksi on tehtävä ilmoitus kiinteistöjen omistajien yhdistymisestä tiekunnaksi maanmittauslaitokselle.

Tiekunnan toiminta: Kun tiekunta on perustettu ja rekisteröity, se voi aloittaa toimintansa. Tiekunnan tehtäviin kuuluvat muun muassa tien ylläpito, kunnossapito ja mahdollisten korjaushankkeiden suunnittelu ja toteutus.
On suositeltavaa hankkia tarvittaessa ammattitaitoista apua tiekunnan perustamisessa, erityisesti sääntöjen laatimisessa ja viranomaisilmoituksissa. Lisäksi on tärkeää huomioida mahdolliset paikalliset käytännöt ja vaatimukset.

Anna me autamme tiekunnan perustamisessa!